RESERVER

Reserver för seriespelet


Åsa Kjellén

0173-501 69

070-460 81 27

Kerstin Forsberg

0173-210 52


Maija HägglundRosita Owenius

0173-102 99

073-039 34 88