STYRELSE

Sektionens styrelse

SPF

ROSPIGGEN

ÖSTHAMMAR

BOULE sektionen

Ordförande


Ingalill Persson

0173-21482

070-5713924


V Ordförande


Rolf Holmgren

0173-32378

076-5773992


Sekreterare


Ingegerd V-Jonsson


0739-196862

Kassör


Åsa Kjellén

0173-50169

070-4608127Hans Jansson

0173-10832

070-3006337
Horst Lagies

0173-10299

0733-920880