STYRELSEN

SPF

ROSPIGGEN

ÖSTHAMMAR

BOULE sektionen

Styrelse 2018


Ordförande           Ingalill Persson


V ordförande        Rolf Holmgren


Sekreterare         Ingegerd Vallesdotter-Jonsson


Kassör                Åsa Kjellén


Ledamot             Hans Jansson


Revisorer


                          Tommy Pettersson


Ersättare            Rosita Owenius