FUNKTIONÄRER

Funktionärer

SPF

ROSPIGGEN

ÖSTHAMMAR

BOULE sektionen

Arbetsgrupp
Sammankallande


Hans Jansson


Mats-Ola Emilsson

0173-12148070-3006337


070-5219629

Allan Mattsson

0173-17127

070-5353027

Torsten Lindgren

0173-32118

070-6792927

Rolf Holmgren

0173-32378

076-5773992


Stig Forsberg

Festkommité
Mats-Ola Emilsson

0173-12148

070-5219629

Mona Emilsson

0173-12148

073-5876783


Allan Mattsson

0173-17127

070-5353027

Tävlingsansvariga för övriga tävlingar
Ingegerd V-Jonsson


0739-196862

Staffan Adolfsson


070-8730477

Lagansvariga seriespel
Lag Vit  Horst Lagies


0733-920880

Lag Blå Staffan Adolfsson


070-8730477

Webbansvarig
Staffan Adolfsson


070-8730477

Valberedning
Sammankallande

Ingegerd Ernehult
Mats-Ola Emilsson

Allan Mattsson
Revisorer
Tommy Pettersson
Rosita Owenius