2020

Beslut fattade vid vår bouleträff vi Öregrund 30/9 2020

 

Vid styrelsesammanträde 23/9 diskuterades klubbens ekonomi.

Konstaterades då att när vår stora bouletävling som normalt sker i Öregrund under våren inte kunde ske på grund ” koronaepedemin”

finns det inte möjligheter att hyra boulelokalen i samma omfattning som tidigare. Denna tävling brukar ge ett netto på c:a 10.000 kronor.

 

 

Vi var i dag endast 11 st som spelade.

Vi kom överens om att ringa runt och undersöka om hur många av övriga medlemmar som kommer att deltaga vid spel i höst.

 

Vidare beslutades att vi skulle träffas och spela varannan vecka under hösten.  Spel sker då på onsdagar under vecka med jämna

nummer.

Vi har träffat den som är ansvarig för lokalens uthyrning och detta mötte inget hinder.

 

Vidare diskuterades vår medlemsavgift och de flesta ansåg att vi som spelade  skulle betala full avgift 300 kr / termin i vanlig ordning.

Föreslogs att medlemmar som inte f.n. deltar i spelet kan om dom så önskar betala en lägre avgift  100 kr / termin.

 

Detta ger oss som vill spela boule inomhus möjligheter att träffas men inte så ofta som vanligt.

 

Anteckningar nedskrivna av Stig Johansson


I onsdags pratade vi om att vi såklart vid bra väder kan spela utomhus i Östhammar när inte Öregrund är bokat. Upp till var och en att bestämma om man vill.

Alltså 7 okt utomhus i Östhammar och 14 okt inomhus i Öregrund.


Ingegerd