STYRELSE - FUNKTIONÄRER

Arbetsgrupp

Sammankallande        Hans Jansson          070-3006337   0173-12148

                                            Mats-Ola Emilsson   070-5219629                          moje41@live.se

                                    Allan Mattsson         070-5353027                          allan.mattsson@telia.com

                                    Torsten Lindgren      0173-32118 070-6792927     margitg@telia.com

                                    Rolf Holmgren          0173-32378 076-5773992


Festkommité

Sammankallande       Mats-Ola Emilsson    070-5219629                          moje41@live.se

      Mona Emilsson          073-5876783                          moje41@live.se

      Allan Mattsson           070-5353027                          allan.mattsson@telia.com

      Ann-Marie Karlsson   0768237535.                          annemariebirgitta@icloud.comLotteriansvarig         Margit Gustavsson    0173-32118                            margitg@telia.com


Tävlingsansvariga för övriga tävlingar

     Staffan Adolfsson       070-8730477                          an-st@live.se 


Lagansvariga seriespel

Lag Vit                      Rolf Holmgren          0173-32378 076-5773992

Lag Blå                     Staffan Adolfsson     070-8730477                             an-st@live.se


Webbansvarig         Staffan Adolfsson      070-8730477                             an-st@live.se


Valberedning

Sammankallande     Ingegerd Ernehult      0708-310560                              ernehult@hotmail.com

    Mats-Ola Emilsson    070-3006337                              moje41@live.se

    Allan Mattsson           070-5353027                              allan.mattsson@telia.com
Styrelse 2018


Ordförande         Stig Johansson       070-8577247                       gitshoj@bahnhof.se   

V ordförande      Rolf Holmgren         0173-32378    073-0474625

Sekreterare        Ingegerd Ernehult    0708-310560                      ernehult@hotmail.com

Kassör                Åsa Kjellén              070-4608127                      asa.kjellen@live.se

Ledamot             Hans Jansson         070-3006337   0173-12148

Ledamot             Horst Lagies            0733-920880                      lagies.horst@hotmail.com


Revisorer

                          Tommy Pettersson

Ersättare            Rosita Owenius